Velkomstbonus kommer snart
Motta

Regler og Vilkår

Disse bruksvilkårene er det juridiske rammeverket som gir innsikt i brukerens forpliktelser og gjensidige rettigheter ved bruk av nettstedet.

Vi har rett til å endre disse vilkårene når som helst uten å informere brukeren. Hver gang vi endrer disse vilkårene, sender vi våre registrerte brukere en e-post med beskjed om oppdateringen.

Dette nettstedet har rett til å kreve erstatning for tap som påføres brukere som benytter seg av denne plattformen på en uredelig måte. Nettstedet forbeholder seg også retten til å gå til søksmål mot brukere som bruker nettstedet i strid med disse vilkårene.

VED Å BRUKE ET HVILKET SOM HELST ASPEKT AV DETTE NETTSTEDET, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST VILKÅRENE OG BETINGELSENE OG HAR FORSTÅTT DEM I SIN HELHET OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DISSE FORBEHOLDENE OG BLI EN PART I DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE NOEN AV ASPEKTENE KNYTTET TIL DENNE TJENESTEN.

Du erkjenner at det er viktig at all informasjon du oppgir om deg selv til enhver tid må være sann, uten avvik. Du samtykker videre i at posisjonen din til enhver tid skal være korrekt, og at du ikke bruker programvare som endrer posisjonen din og dermed sender data til en falsk region eller jurisdiksjon.

Denne tjenesten må ikke brukes i en jurisdiksjon der nettbaserte pengespill og relatert reklame til personer anses som ulovlig.

 

1. Definisjoner

 • Nettsted betyr https://bookiesnorge.tv/ og andre lokaliserte versjoner oversatt til andre språk, enten på eller utenfor https://bookiesnorge.tv/ underdomener eller separate domener.
 • Førstepersonspronomen i flertall (vi, oss eller vår) som du kommer til å se når du leser disse vilkårene, refererer til nettstedets operatør.
 • Med bruker menes personen som går inn på nettstedet. Vi klassifiserer også disse personene med pronomen som Din eller Du.
 • Data refererer til alle opplysninger som brukeren oppgir på nettstedet.
 • Informasjonskapsel er en kort filtekst som legges på datamaskinen din, enten av nettstedet eller en tredjepart når du besøker dette nettstedet.
 • Personvernlovgivning refererer til regler og forskrifter som gjelder bruk av personopplysninger, inkludert GDPR eller direktiv 95/46/EF, og eventuell nasjonal lovgivning.
 • GDPR står i denne sammenhengen for General Data Protection Regulation 2016/679 (EU).
 • Begrepet brukergenerert innhold refererer til alle data, inkludert tekster, bilder, videoer eller andre former for innhold som er lagt ut av en bruker.

 

2. Generelle vilkår

2.1. Dette nettstedet fungerer hovedsakelig som en informasjonsleverandør for brukere som er interessert i å besøke sportsbooks og kasinoer, og tilbyr ikke online gamblingtjenester. Informasjonen som gis her skal ikke på noe tidspunkt betraktes som juridisk rådgivning.

2.2. Vi gjør en bevisst innsats for å sikre at nøyaktig informasjon blir gitt på denne plattformen. På grunn av stadige endringer i iGaming-scenen kan vi imidlertid ikke garantere ektheten eller nøyaktigheten av disse opplysningene til enhver tid. Vi påtar oss ikke noe ansvar som følge av at du stoler på informasjonen du finner på dette nettstedet.

2.3. Dette nettstedet inneholder tredjepartslenker som fører til andre nettsteder. Nettstedet påvirker ikke på noen måte innholdet på disse nettstedene og har ikke noe ansvar for den informasjonen som er vedlagt. Vi oppfordrer deg til å lese bruksvilkårene som er knyttet til disse nettstedene før du begynner å spille.

2.4. Ved å besøke og bruke nettstedet samtykker brukeren automatisk til vilkårene og personvernerklæringen og bekrefter at han/hun forstår bestemmelsene som ligger i disse.

2.5. Vi ønsker å varsle spillere som registrerte personer som har data som utveksles på nettstedet, om at ved å bekrefte at de er innforstått med personvernreglene, uttrykker de også sitt samtykke til at dataene deres brukes på en slik måte som anses som riktig for at nettstedet skal fungere problemfritt. For mer informasjon om hva som kan innhentes, se forbeholdene i avsnitt 5.

2.6. Ved å gå inn på dette nettstedet samtykker brukeren i at han eller hun er minst 18 år gammel eller har nådd den lovlige spillealderen som gjelder i vedkommende jurisdiksjon. Alle under 18 år eller den lovlige alderen for pengespill i deres jurisdiksjon er forbudt tilgang til nettstedet. Det er brukerens plikt å avgjøre lovligheten av online pengespill og andre relaterte krav knyttet til dette.

2.7. I noen tilfeller kan vi være nødt til å begrense innholdet for brukere som får tilgang til nettstedet fra andre jurisdiksjoner, for å oppfylle lokale forskrifter.

2.8. Når en bruker har bekreftet at informasjonen de har oppgitt på nettstedet er utsatt for avvik og feil, må du kontakte oss umiddelbart på info@media24.world. Det er vårt mål å oppfylle standardene som er satt i landene som utgjør vår brukerklientell.

2.9. Hvis en del av vilkårene ikke stemmer overens med lokal lovgivning i en brukers land, forblir andre deler av vilkårene fortsatt gyldige.

2.10. bookiesnorge.tvs logoer, tekster og varemerker som til enhver tid er tilgjengelige på nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. Logoer og varemerker for sportsbooks eller kasinoer som er tilgjengelige, er underlagt immaterielle rettigheter som tilhører disse plattformenes driftsenhet. Vi publiserer bare disse logoene på nettstedet for referanseformål. Kopiering av innhold er kun tillatt når det finnes en tilsvarende HTML-tagg eller når vi godkjenner det. Innhold kan legges ut på Wikipedia uten at disse forbeholdene overholdes.

2.11. Nettstedet kan oversettes ved hjelp av Googles oversettelsestjeneste. Google tar ikke del i noe ansvar knyttet til oversettelser, implisitte eller unøyaktige.

 

 1. Forum og brukergenerert innhold

3.1. Vilkårene i dette avsnittet gjelder for alt innhold som genereres av brukeren. Innholdet omfatter, men er ikke begrenset til, lenker, bilder, kommentarer, svar og anmeldelser.

3.2. Brukerne gir oss eksklusive, uoppsigelige, royaltyfrie rettigheter og lisenser til å reprodusere, publisere, vise eller kommersielt utnytte brukergenererte data som er knyttet til nettstedet.

3.3. Brukerne bekrefter at de ikke vil legge ut brukergenerert innhold som er falskt, hatefullt, misvisende, fornærmende, nedsettende, blasfemisk, diskriminerende, seksuelt orientert eller opphavsrettsbeskyttet uten godkjenning fra eieren. Brukere skal heller aldri legge ut innlegg som bryter med regler og forskrifter som er bindende for tredjepartsenheter og andre lover.

3.4. Brukergenerert innhold representerer brukernes synspunkter og tankeprosesser. Disse innleggene gjenspeiler ikke på noen måte vårt perspektiv på ting. Nettstedets administrasjon gransker ikke disse innleggene, og hvis de krenker noen rettigheter, tar vi ikke ansvar for slike innlegg. Brukeren er ansvarlig for alle innlegg som legges ut på nettstedet.

3.5. Det er forbudt for tredjeparter å legge ut brukergenerert innhold. På samme måte skal brukerne ikke legge ut innhold fra tredjeparter uten godkjenning.

3.6. Enhver krenkende oppførsel eller handling utført av en bruker, inkludert å legge ut den samme meldingen gang på gang, oversvømmelse, spamming, reklame for pyramidespill, publisering av kampanjer eller markedsføring av bonuser og insentiver, er strengt forbudt.

3.7. Vi har rett til å fjerne enhver form for salgsfremmende informasjon knyttet til spillenheter etter eget skjønn.

3.8. Vi forbeholder oss retten til når som helst å redigere eller helt fjerne innlegg som ikke er i samsvar med disse vilkårene, uten å varsle brukeren på forhånd.

3.9. Vi har rett til å utlevere opplysninger om en bruker til relevante tilsynsmyndigheter i forbindelse med en rettssak som følge av brukerens aktivitet på nettstedet.

3.10. For at en bruker skal kunne representere en sportsbook eller et nettkasino, må vedkommende søke om en konto som bekrefter tilknytningen til den aktuelle operatøren ved å sende en forespørsel til likme@likme.tv. I tillegg må disse representantene overholde reglene som vi har utarbeidet spesielt.

 

4. Tvisteløsning

4.1. Nettstedet gir en smidig seilopplevelse. På grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, kan det imidlertid oppstå problemer under bruken.

4.2. Ved å sende inn en klage til nettstedet må brukeren godkjenne at vi får opplysninger knyttet til brukerens spillkonto hvis problemet kommer fra en spilloperatør. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne utføre de nødvendige kontrollene og finne en rettferdig løsning for alle involverte parter.

4.3. Vi godtar ikke alle klager. Hvis en brukers klage er useriøs og ubegrunnet, har vedkommende i praksis brutt de gjeldende reglene som gjelder for nettspilloperatøren selv. Dette forbeholdet gjelder også når brukerens klage er gyldig, men brukeren velger å ikke samarbeide i løsningsprosessen.

 

5. Retningslinjer for personvern

Personvernreglene på dette nettstedet gjelder for alle brukere av nettstedet, i tillegg til nettstedets eier og operatør. Siden vi tar personvern på alvor, har vi laget dette avsnittet for å gi brukerne et innblikk i hvordan dataene deres samles inn og brukes på nettstedet.

5.1. Omfanget av personvernerklæringen

 • Denne erklæringen setter bare våre handlinger og brukernes handlinger på nettstedet i sammenheng. Det er viktig å merke seg at dette forbeholdet ikke omfatter tredjepartsnettsteder du får tilgang til når du går inn på nettstedet. Dette inkluderer selvfølgelig lenker til andre bookmakere eller kasinoer.
 • I henhold til personvernlovgivningen er vi "behandlingsansvarlig" for nettstedet. Dette betyr at vi er ansvarlige for å kontrollere brukerdata og hvordan de behandles.

5.2. Innsamling av data

Vi samler inn data fra brukere av nettstedet i samsvar med vilkårene som er beskrevet i denne delen av personvernerklæringen. Vi samler for eksempel inn kontaktopplysninger som e-postadresse og IP-adresse, type nettleser og operativsystem.

5.3. Hvordan data samles inn

5.3.1. Data som brukerne gir oss

Vi samler inn data fra brukere i ulike sammenhenger, blant annet:

 • Når brukere bruker e-post for å kommunisere med oss.
 • Når brukere kommer med forslag til hvordan vi kan forbedre tjenestene våre; disse forslagene er ikke obligatoriske, men frivillige.

5.3.2. Data som samles inn automatisk

Når du bruker nettstedet, samles noen data inn automatisk. Disse omfatter blant annet

 • Når du besøker nettstedet, samles det automatisk inn informasjon som IP-adressen din, antall ganger du besøker nettstedet og samhandlingen din på nettstedet. Disse opplysningene samles inn for å gi rom for fremtidige oppdateringer.
 • Vi samler inn nettleserdata i tråd med innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Du finner mer informasjon om dette i avsnitt 5.10.

5.4. Vår bruk av dine data

 • Alle de ovennevnte opplysningene som kreves fra deg, er for å gi brukerne våre den best mulige opplevelsen når de bruker nettstedet til enhver tid.

Vi kan når som helst bruke opplysningene dine hvis det passer perfekt for våre legitime mål og ambisjoner. Se mer informasjon om dette i avsnitt 5.7.

 • Som selskap vil vi aldri dele, leie ut eller selge opplysningene dine til noen tredjepart uten ditt samtykke.

5.5. Datasikkerhet

Opplysningene dine oppbevares trygt og sikkert med spesielle tiltak på plass. Vi lagrer for eksempel opplysningene dine på dataservere. Den eneste personen som har tilgang til disse serverne, er nettstedets administrator.

Disse tiltakene er også iverksatt for å hindre datainnbrudd. Hvis du mistenker at det har blitt tuklet med personopplysningene dine, kan du sende oss en e-post på likme@likme.tv.

5.6. Oppbevaring av data

Med mindre loven ikke gir rom for en mer omfattende oppbevaringsfrist, vil vi oppbevare opplysningene dine på våre dataservere. Du kan imidlertid be om at dataene dine slettes fra serverne våre, og vi vil gjøre det umiddelbart.

5.7. Dine rettigheter på nettstedet

I henhold til opplysningene dine har du følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn: Du kan når som helst be om at opplysningene dine endres, oppdateres eller slettes.
 • Rett til å korrigere: Hvis det er uoverensstemmelser i opplysningene dine, har du rett til å få dem endret slik at de passer dine preferanser.
 • Rett til sletting: Du har rett til å be om fullstendig fjerning av opplysningene dine fra en av våre dataservere.
 • Rett til å begrense vår bruk av opplysningene dine: Du kan også blokkere oss eller begrense prosessen der vi får tilgang til opplysningene dine.
 • Rett til å be om dataportabilitet: Du kan når som helst be om å få kopiere eller overføre opplysningene dine.
 • Rett til å protestere: Det er opp til deg å protestere mot hvordan opplysningene dine brukes av nettstedet.

5.8. Lenker til ulike nettsteder

På nettstedet vil du støte på flere lenker som fører til innhold på andre nettsteder. Selv om vi tar en overfladisk titt på disse lenkene, har vi ikke noe ansvar for innholdet på disse nettstedene. Denne personvernerklæringen dekker ikke innholdet som er knyttet til andre plattformer. Før du tar i bruk informasjon på andre nettsteder, må du sørge for å gå gjennom deres personvernregler.

5.9. Endringer i virksomhetens eierskap eller kontroll

Vi kan når som helst bestemme oss for å utvide eller gi virksomheten vår til andre eiere. Hvis dette skjer, vil brukerdata bli overført til den nye operatøren. Operatøren vil, ved hjelp av forbeholdene i denne personvernerklæringen, bruke dataene slik de opprinnelig var ment da de var under vår kontroll.

5.10. Informasjonskapsler

 • Nettstedet kan opprette og få tilgang til informasjonskapsler på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene er viktige for å forbedre nettstedets funksjonalitet, og vi har sørget for at disse informasjonskapslene ikke påvirker personvernet ditt.
 • Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler i din standard nettleser. Selv om informasjonskapsler er en integrert del av en nettleser, finnes det vanligvis en innstilling for å endre disse.
 • Brukere kan slette informasjonskapsler når de vil. Dette kan imidlertid føre til tap av data som gjør det mulig å laste nettstedet raskt.

5.11. Generelt

Du må ikke overføre dine rettigheter i denne personvernerklæringen til en annen person. Vi kan imidlertid overføre våre rettigheter på en måte som ikke har negative konsekvenser for dine rettigheter.

 • Hvis et juridisk organ eller en sammenslutning anser deler av denne personvernerklæringen for å være ugyldige, vil de bli slettet. De andre delene av personvernerklæringen vil ikke bli påvirket, da det bare er de uleselige delene som slettes.

 

6. Avsluttende forbehold

6.1. I et scenario der det er uoverensstemmelse mellom engelsk og andre oversatte språk, er det viktig å merke seg at engelsk vil være gjeldende.

6.2. Disse vilkårene kan endres når som helst etter vårt skjønn.